Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

      Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin hizmet gerekleri, liyakat ve kariyer ilkeleri ile kıdem ve sınav sonuçları esas alınmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin öğrenim, sınıf ve kadro durumları gözetilerek ve personelin istek ve talepleri dikkate alınarak, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

 
      Başvuru Kılavuzu, Duyuru Metni, Resmi Yazı, İl ve Derece Dağılım Listesi, Kadro Derece Dağılım Listesi ek olarak sunulmuştur.

http://www.meb.gov.tr/aile-ve-sosyal-politikalar-bakanligi-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-sinav-duyurusu/duyuru/10377

 
http://karaman.aile.gov.tr/data/56b842fc369dc5bf98731136/Basvuru_Klavuzu.pdf

http://karaman.aile.gov.tr/data/56b842fc369dc5bf98731136/duyuru.pdf

http://karaman.aile.gov.tr/data/56b842fc369dc5bf98731136/il_mudurlukleri.pdf

http://karaman.aile.gov.tr/data/56b842fc369dc5bf98731136/il_ve_derece_dagilim_listesi.pdf

http://karaman.aile.gov.tr/data/56b842fc369dc5bf98731136/kadro_derce_dagilimi.pdf